Natuur beleven en buitenspelen in het Jaar van de Groene Kinderopvang

Vrij buiten spelen in een natuurlijke omgeving is niet alleen leuk, maar ook heel goed voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Helaas is dit voor veel kinderen, zeker in een stedelijke omgeving, geen dagelijkse realiteit. Gelukkig zijn er veel initiatieven om dat tij te keren. Ook Stichting Groen Cement vindt dat het anders en beter kan!

Jonge kinderen brengen een belangrijk deel van hun dag door op het kinderdagverblijf, op school en soms ook nog de buitenschoolse opvang. Groen Cement wil dat kinderen ook daar in dagelijks contact komen met de natuur en zet zich specifiek in om natuur en natuurbeleving een structurele plek te geven binnen de kinderopvang. Er is wat dat betreft nog een wereld te winnen. Om de kinderopvang te inspireren tot vergroening heeft Groen Cement samen met het Vakblad Kinderopvang, en ondersteund door het Kinderopvang Fonds, het jaar 2014 uitgeroepen tot Jaar van de Groene Kinderopvang. Gedurende het jaar wordt de groene kinderopvang in het zonnetje en op de agenda gezet. Onder meer via het organiseren van kennisuitwisselingsbijeenkomsten en het voor het voetlicht brengen van inspirerende voorbeelden wordt een brug geslagen tussen de wereld van de kinderopvang en van de ‘groene’ sector.

Veel kinderopvanglocaties willen graag aan de slag met natuurbeleving maar vinden het lastig om er handen en voeten aan te geven. Management en pedagogisch medewerkers denken dat er veel kennis voor nodig is en dat er grote investeringen nodig zijn om hun buitenruimte te vergroenen. Dat is echter vaak helemaal niet nodig. Ook laagdrempelige en eenvoudige natuuractiviteiten kunnen al een wereld van verschil maken. Groen Cement helpt en inspireert de kinderopvang hierbij en beschikt hiervoor over een netwerk van 200 vrijwillige professionals. Zelf heeft Groen Cement een kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontwikkeld voor die locaties die natuurbeleving een structurele plek willen geven in hun pedagogisch beleidsplan en hun dagelijkse handelen, en zich hiermee positief onderscheiden. Inmiddels zijn er ruim 30 kwaliteitsmerken uitgereikt en staat er nog een flink aantal op de rol. Groen Cement wil met zoveel mogelijk partijen samenwerken om ook na 2014 de groene kinderopvang op de agenda te houden.

Meer weten of samenwerken?
Zie www.groencement.nl en www.jaarvandegroenekinderopvang.nl.