1. Natuur is gevaarlijk.
Statistieken wijzen uit dat er een grotere kans is op kleine ongelukjes maar een veel kleinere kans op grote ongelukken.

2. Kinderen spelen minder buiten door een gebrek aan groen.
Er is de laatste jaren juist meer groen, maar dat is voor veel kinderen niet bereikbaar omdat ze er niet zelfstandig naartoe mogen. Er wordt meer gespeeld in tuinen, (met trampolines en glijbanen), maar vrij spelen op straat, pleinen en in de buurt is afgenomen.

3. Kinderen spelen te weinig buiten.
Gemiddeld spelen kinderen 3,8 keer per week buiten. Kinderen spelen wel minder buiten dan vroeger: er spelen slechts half zoveel kinderen buiten in de openbare ruimte als 25 jaar geleden.

4. Jongens spelen het meeste buiten
De verhouding tussen buitenspelende jongens en meisjes is als volgt: 55% jongens – 45% meisjes.

5. Groene speelterreinen trekken meer kinderen aan
Groene speelterreinen trekken niet noodzakelijk meer kinderen aan, maar er is wel creatiever spel te zien dan op andere (speel)plekken.

Bronnen: j/m ouders, kind en samenleving, onderzoek KULeuven en NDO